Da li Vam je potreban overen prevod poslovnih ili ličnih dokumenata? 

 

 

Kao sudski tumač za holandski jezik prevodim za Vas:

 

  • Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih
  • Diplomu i svedočanstvo
  • Uverenje, izjave, izvode
  • Vozačku dozvolu
  • Sudsku presudu, pravna dokumenta  
  • Brošure, uputstva
  • Poslovnu dokumentaciju
  • ...

 

Pismeno prevođenje može biti sa ili bez overe, odnosno legalizacije. Dokumenta koja se overavaju su uglavnom diplome i svedočanstva, potvrde od poslodavaca, izvodi iz matičnih knjiga rođenih i umrlih, medicinska dokumentacija, razna uverenja izdata od organa vlasti, itd.

Neka dokumenta bi trebalo da budu overena Apostille pečatom u Osnovnom sudu u mestu izdavanja dokumenta. Pre nego što dokumentaciju pošaljete na prevod, raspitajte se šta je od dokumentacije potrebno prevesti.

Ukoliko imate dodatna pitanja svakako možete da me kontaktirate