Da li Vam je potreban sudski prevodilac za holandski jezik?

 

 


Simultano i konsekutivno su dva osnovna tipa usmenog prevođenja.

Konsekutivno prevođenje je prevođenje kod kojeg prevodilac počinje da prevodi tek nakon što je govornik završio sa svojim izlaganjem.

Simultano prevođenje je posebna vrsta usmenog prevođenja u kojem prevodilac prevodi istovremeno sa izlaganjem govornika. 

 

U kojim situacijama je neophodno prisustvo sudskog prevodioca?

 

  • sudski spor
  • prilikom osnivanja firmi, stranog predstavništva
  • prilikom venčanja stranih državljana i sl

 

Takođe mogu da vam pomognem u sledećim slučajevima:

 

  • telefonski razgovor
  • poslovni sastanak
  • intervju
  • ...